Εξοπλισμός Internet Cafe

Έχουμε εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στο στήσιμο ηλεκτρονικών υπολογιστών με Server μηχάνημα για τη διαχείριση πληρωμών ή με κερματοδέκτες για τελείως αυτόνομη λειτουργία. 

Μερικά από τα καταστήματα που έχουμε στήσει είναι τα παρακάτω:

Cafe Escape - Αμύνταιο Κοζάνης

Facebook